Letov Š-16 (1/72 Brengun)

Tato stavebnice je další nově vytvořenou podobou předlohy kdysi nabízenou ikonickými starými Kovozávody Prostějov.

Obsah stavebnice

Detail výlisků

Lepty

Obtisky

Barevná schémata

Všechny čtyři varianty jsou výhradně z předválečného československého letectva.

Š-16.39 5X příslušný k LP3 letiště Malacky sloužil v roce 1936 k vlekání cílů pro nácvik vzdušné střelby.

Š-16.17 J9, příslušný k LP1 , Malacky 1929

Š-16 pravděpodobně výrobní číslo 9 příslušný k LP6, Praha – Kbely 1936

Š-16.16 6L. příslušný k LP2, Letiště Brno

Návod

Prohlášení

Výše uvedené údaje/ informace/hodnocení vychází z vlastních zákaznických postřehů. Produkt byl zakoupen za vlastní finanční prostředky autorem.

Zakoupeno u Artur model centrum prodejna Praha